©

Rekisterinpitäjä

HAKuusis Oy
3002782-9
Lattakuja 4, 60720 Tuomikylä

Anna Kuusisto
040 822 0806
anna.kuusisto(at)hakuusis.fi

Rekisterin käyttötarkoitus ja tietojen keräämisen sekä käsittelyn peruste

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito sekä taloushallintopalveluiden tuottaminen ja markkinointi. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös erilaisten velvoitteiden hoitamiseksi, kuten mm. viranomaistiedusteluihin vastaaminen.

Rekisterin sisältö

Käsiteltäviä tietoja ovat mm. nimi, henkilötunnus, yrityksen nimi, y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, talous- ja verotustiedot sekä laskutustiedot. Tietoja käsitellään käyttötarkoitussidonnaisuutta noudattaen.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on palveluiden tuottamiseksi ja lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi tarpeen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Käsiteltävät henkilötiedot saadaan pääasiassa suoraan asiakkaalta asiakassuhteen aikana. Tämän lisäksi tietoja voidaan saada myös viranomaisilta ja muista julkisista lähteistä, kuten esimerkiksi yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä sekä kaupparekisteristä lain mukaisesti.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja luovutetaan palveluiden tuottamisen ja lakisääteisten velvoitteiden hoitamisen kannalta tarpeellisille osapuolille, joita ovat esimerkiksi ohjelmisto- ja pilvipalvelutarjoajat, veroviranomainen, työeläke- ja vakuutusyhtiöt sekä mahdollinen tilintarkastaja. Rekisterinpitäjä voi olla myös velvollinen luovuttamaan henkilötietoja viranomaisille, mikäli laki tai asetus tätä edellyttää. Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjän ulkopuolelle.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä ulkopuolisista ohjelmisto- ja pilvipalvelutarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolella, joilta edellytetään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia suojauksia ja toimintoja (Privacy Shield –sopimus).

Evästeet

Hakuusis.fi verkkosivustolla käytetään evästeitä (cookies). Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Eväste on verkkosivustolla kävijän päätelaitteelle tallentuva tekstitiedosto. Evästeen avulla verkkosivujen ylläpitäjä voi tunnistaa kävijän, kun hän seuraavan kerran vierailee sivustolla. Eväste voi myös toimia tunnisteena, kun kävijä vierailee toisen toimijan sivustolla. Kävijän tunnistus sisältää tietoja käytetystä päätelaitteesta, tehdyistä valinnoista ja selailluista sivuista.

Evästeiden antaman tiedon perusteella pystytään tarjoamaan käyttäjälle kohdennettua sisältöä sekä helpottamaan sivujen käyttöä.

Voit ottaa evästeet käyttöön tai poistaa ne käytöstä selaimen asetuksista.  Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa verkkosivujen toiminnallisuuteen.

Verkkosivujen kävijätiedon analysointiin käytetään Google Analyticsia, jonka avulla voidaan seurata muun muassa sivuston kävijämääriä ja kerätä tietoa siitä, millä sivuilla on vierailtu ja milloin. Tähän tarkoitukseen Google Analytics käyttää evästeitä.

Rekisterin suojauksen yleiset periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti sekä huolehditaan laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta. Rekisteritietoja tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka vaativat kirjautumisen käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus myös pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Mikäli henkilö haluaa käyttää oikeuttaan, tulee yksilöity pyyntö lähettää kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.